Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congchuadatinh842000
#747699 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy hoạch tổng thể phát triển dự án xã hội huyện Sóc Sơn
2
ở mức vừa phải. Luồng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã tăng đáng kể trong vài năm
gần đây và dự báo vẫn ở mức cao.
Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng cña
®Çu t­. víi t×nh h×nh ph¸t triÓn hiÖn nay cña ViÖt Nam cho thÊy c¬ héi ®Çu t­
cã nhiÒu kh¶ quan song cần có những giải pháp dự phòng khi tình hình kinh tế gặp
trở ngại.
2.L·i suÊt:
T×nh h×nh 8 th¸ng ®Çu n¨m cho thÊy l·i suÊt ng©n hµng lu«n cao ®Ó co
thÓ huy ®ong vèn ®Çu t­ kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Nh­ng ®Çu th¸ng 9 hµng lo¹t c¸c
ng©n hµng gi¶m l·i suÊt huy ®éng vèn.
Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian qua, lãi suất huy
động VND của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước cao nhất là 17,3%/năm đối
với kỳ hạn 3 tháng; cũng với kỳ hạn này, nhóm ngân hàng TMCP là 18,09%/năm.
Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với VND của nhóm ngân hàng thương
mại Nhà nước phổ biến ở mức 20%/năm (kỳ hạn ngắn) và nhóm ngân hàng TMCP
là 20,5%/năm.
Với khoảng hơn 10 ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay, mức giảm
từ 1% ­ 3%, xuống thấp nhất còn 18%/năm, mức lãi suất huy động ở khoảng 17,5%
­ 18%/năm.
Với những con số này, lãi suất cho vay thấp nhất và lãi suất huy động VND
cao nhất của khá nhiều ngân hàng gần như không có độ chênh tối thiểu để duy trì
hoạt động có lãi (phải chênh từ 3% ­ 3,5%/năm).
Víi viÖc gi¶m l·i su©t huy ®éng vèn¸ các ngân hàng thương mại tiếp tục
duy trì động thái giảm mạnh lãi suất cho vay nhưng mức ưu đãi vẫn chỉ dành cho
khách hàng thân quen, các doanh nghiệp xuất khẩu... chứ chưa phải là hầu hết đối
Vào thời điểm hiện tại, mặc dù có những rủi ro và thách thức như vậy trong ngắn hạn, song triển vọng kinh tế trung và dài hạn của Việt Nam vẫn tốt. Việt Nam có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement