Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Avrel
#747681 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm bụi gây ra tại các quận nội thành của Thành Phố Hà Nội.
2
Néi Dung §Ò ¸n
Ch­¬ng 1: « nhiÔm bôi vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn ®êi sèng ng­êi d©n t¹i c¸c quËn néi thµnh cña thµnh phè. Ch­¬ng 2: l­îng ho¸ NH÷NG THIÖT kinh tÕ do « nhiÔm bôi g©y ra cho c¸c quËn néi thµnh hµ néi .

Ch­¬ng3: c¸c Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ


Môi Trường của các quận nội thành là một minh chứng thực tế hết sức rõ ràng cho vấn đề này.Có thể ví Hà Nội hiện nay như một đại công trường, hàng ngày tạo ra
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement