Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienduongchiconthieubongem
#747614 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vai Trò Của Công Nghệ Trong Việc Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Công Nghiệp.
2

I-Vai Trò Của Công Nghệ Trong Việc Nâng Cao Khả
Năng Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Công Nghiệp.

1.Khả Năng Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Công Nghiệp.
1.1.Khái niệm về khả năng cạnh tranh.
Khả năng cạnh tranh đã và đang là chủ đề được bàn luận nhiều ở cả các
nước phát triển và đang phát triển vì tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển
của nền kinh tế trong một thế gới ngày càng mở cửa và hội nhập. Mặc dù các
nhà kinh tế thống nhất với nhau về tầm quan trọng nhưng lại có những nhận
thức khác nhau về khái niệm khả năng cạnh tranh.
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành thường được phân tích
theo 3 quan điểm chính. Quan điểm quản trị chiến lược là việc nhìn nhận những
ưu thế và cấu trúc ngành/doanh nghiệp. Quan điểm này cũng đòi hỏi phải tính
tới các nguồn lực có tính “ riêng biệt” cũng như những ý tưởng quản trị mới gắn
liền với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin và thương mại điện tử.
Quan điểm tân cổ điển là tiền để cho những phân tích dựa trên lợi thế so sánh,
chi phí và các nhân tố, đặc biệt là các nhân tố chính sách có thể làm chệch
hướng việc phân bổ các nguồn lực. Quan điểm tổng hợp cố gắng thể hiện cả
những phân tích định tính và định lượng và cả những quan sát tĩnh và động để
tạo ra 1 khuôn khổ đánh giá hoàn chỉnh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nhìn chung, các tiêu chí về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phản ánh
những khía cạnh sau: khả năng duy trì và mở rộng thị phần; khả năng cạnh tranh
của sản phẩm; khả năng duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh; năng suất; khả
năng thích ứng và đổi mới; khả năng thu hút nguồn vốn; khả năng liên kết và
hợp tác. Những khía cạnh này có tác động qua lại tới trình độ khoa học công
nghệ của mỗi doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc nâng cao năng lực công nghệ
cũng chính là nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong hội nhập toàn cầu, cạnh tranh là nhân tố quyết định vị thế của mỗi quốc gia và sự tồn vong của từng doanh nghiệp.Ở giai đoạn công nghiệp hóa đất nước, năn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement