Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blog_tieuquy
#747442 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Hiện nay trên thế giới, hình thức hoạt động chủ yếu của các tô chưc tai chinh
phi Ngân hang gôm: Công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng
khoán, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí.
2. Đặc điểm và vai trò của tổ chức tài chính phi ngân hàng
a. Cac Tô chưc tai chinh phi Ngân hang co môt sô đăc điêm chung như:
 Huy đông cac mon tiên gưi co ky han đê đưa vao linh vưc đâu tư Cung câp môt sô loai hinh dich vu ngân hang như nhân đai ly, môi giơi,
uy thac… va môi loai hinh con co chưc năng đăc biêt tuy theo muc tiêu
hoat đông
 Không đươc nhân tiên gưi không ky han va không lam dich vu thanh
toan cho khach hang nên không tham gia vao qua trinh tao tiên va do
đo không bi chi phôi, điêu hanh, kiêm soat chăt che cua Ngân hang
Trung ương.
 Nêu như cac khoan đâu tư cua Ngân hang thương mai chu yêu tâp trung
vao linh vưc thương mai va công nghiêp thi cac tô chưc tai chinh phi
ngân hang lai tâp trung chu yêu vao linh vưc chưng khoan, cho vay tiêu
dung va thê châp
 Cac Ngân hang thương mai không ngưng mơ rông dich vu thanh toan
qua Ngân hang, con cac tô chưc tai chinh phi ngân hang lai tăng cương
dich vu trên cac măt môi giơi, đai ly chưng khoan va cac dich vu uy
thac.
b. Vai trò của các TCTC phi NH:
 Kich thich va tâp trung cac nguôn vôn tiêt kiêm nho, le Tao ra cac cơ hôi đâu tư sinh lơi cho ca nhân Thuc đây đâu tư, canh tranh va tiên bô tai chinh trong linh vưc NH Đap ưng cac nhu câu trong viêc bao vê va đâu tư chinh.
Tuy các ngân hàng là tổ chức tài chính mà chúng ta thường giao dịch nhất, nhưng không phải tất cả các tổ chức tài chính chỉ là ngân hàng. Giả sử bạn mua bảo hiể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement