Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By webbie_da_styl3
#747418 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hãy bình luận về các cách chủ yếu dùng trong thanh toán quốc tế. Liên hệ tới thực trạng sử dụng các cách thanh toán quốc tế ở Việt Nam.
-
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary Credit)
Khi sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế cần đảm bảo sự phù hợp đối với
từng loại hình xuất nhập khẩu và từng loại khách hàng, đồng thời phải đảm bảo hạn chế
đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra cũng như phải phù hợp với thông lệ quốc tế.
1.
Phương thức chuyển tiền (Remittance)
Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó một khách hàng
(người trả tiền) yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định trả cho một
người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do
khách hàng yêu cầu. Có 2 hình thức chuyển tiền được sử dụng là chuyển tiền bằng điện
(Telegraphic Tranfer – T/T) và chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/L).
Trong phương thức này, ngân hàng đóng vai trò người làm dịch vụ chuyển tiền
nên không chịu trách nhiệm và gánh chịu các rủi ro về nghiệp vụ thanh toán.
Phương thức thanh toán chuyển tiền đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng. Tuy
nhiên cũng thường gặp những rủi ro nhất định do một bên nào đó không thực hiện đúng
những cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa hay dịch vụ. Chính vì
vậy, phương thức này chỉ nên thực hiện với các khách hàng có mối quan hệ mua bán lâu
năm vì không đảm bảo rằng người bán sẽ thu được tiền hàng trong trường hợp thanh toán
sau, và không đảm bảo cho người mua nhận được hàng như yêu cầu trong trường hợp
thanh toán trước.
2.
Phương thức tài khoản mở (Open Account)
Phương thức thanh toán tài khoản mở (còn gọi là phương thức ghi sổ) được thực
hiện bằng cách người xuất khẩu mở một tài khoản để ghi nợ người nhập khẩu về tiền
hàng hóa hay các chi phí khác có liên quan đến việc mua hàng. Người nhập khẩu định kỳ
(tháng, quý hay nửa năm một lần) chuyển tiền vào tài khoản nợ để thanh toán cho người
xuất khẩu.
Trong xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hóa, các quốc gia đang ra sức phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập như hiện nay, quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement