Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By saudoi_thienthu
#747372 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kỹ thuật phỏng vấn trong kiểm toán báo cáo tài chính
§Ò ¸n m«n häc kiÓm to¸n­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Giang – KiÓm to¸n 46a
2
B. NỘI DUNG
Phần I: Khái quát về bằng chứng kiểm toán
1.1. Khái niệm bằng chứng kiểm toán
Kiểm toán tài chính là một hoạt động đặc trưng và nằm trong hệ thống
kiểm toán nói chung. Cũng như mọi loại hình kiểm toán khác kiểm toán tài
chính thực hiện hai chức năng cơ bản là xác minh và bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên
kiểm toán tài chính có đối tượng trực tiếp là các bảng khai tài chính mà bộ
phận quan trọng nhất là các báo cáo tài chính nên thực chất của hoạt động
kiểm toán tài chính là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm
toán về các báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán, nhằm mục đích xác
nhận và báo cáo về mức độ phù hợp của báo cáo này với các chuẩn mực đã
được thiết lập. Việc thu thập bằng chứng kiểm toán là phần trung tâm của
công việc kiểm toán, bằng chứng kiểm toán thu thập được quyết định tính
đúng đắn và chính xác của các nhận xét của kiểm toán viên, quyết định sự
thành công của một cuộc kiểm toán.
Bằng chứng kiểm toán là những thông tin hoặc tài liệu mà kiểm toán
viên thu thập được trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho những nhận xét
của mình về báo cáo tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 về bằng chứng kiểm
toán: “Bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên
thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này
kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình.”
Theo khái niệm này bằng chứng kiểm toán bao gồm cả thông tin nhân
chứng và thông tin vật chứng mà kiểm toán viên thu thập làm thông tin cơ sở
cho nhận xét của mình về báo cáo tài chính được kiểm toán. Khái niệm này
cũng chỉ rõ đặc tính cơ bản của bằng chứng và quan hệ của bằng chứng với
kết luận kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán có tính đa dạng ( trước hết là dạng
nhân chứng và vật chứng ). Các loại bằng chứng kiểm toán khác nhau sẽ có
Vị thế của ngành kiểm toán ngày càng được nâng cao, đòi hỏi chất lượng dịch vụ kiểm toán được cung cấp ngày càng cao. Kiểm toán không chỉ là công cụ kiểm soát v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement