Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By amylee_m88
#747341 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bàn về Chế độ Kế toán Bất động sản Đầu tư trong Doanh nghiệp
2
LỜI NÓI ĐẦU
1) Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay Việt Nam đang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Một trong những mối quan tâm của nhà đầu tư là thị trường Bất động sản.
Vì vậy, công tác kế toán Bất động sản Đầu tư ngày càng phức tạp, các nghiệp
vụ phát sinh với khối lượng lớn và tính chất đa dạng hơn.
Kế toán Bất động sản đầu tư đã và đang được sửa đổi cho phù hợp với sự
thay đổi và phát triển của lĩnh vực này. Tuy nhiên, do là một hoạt động mới
đang diễn ra nên các Doanh nghiệp còn bỡ ngỡ với các nghiệp vụ mới, lạ. Vì
vậy kế toán hoạt động Bất động sản Đầu tư còn là một vấn đề khó với người
làm công tác kế toán.
Nhận thức được những vấn đề bất cập của Kế toán Bất động sản Đầu tư nên
em quyết định lựa chọn đề tài “Bàn về Chế độ Kế toán Bất động sản Đầu tư
trong Doanh nghiệp” để viết đề án môn học.
2) Mục đích nghiên cứu đề tài
 Mục đích: làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về Bất động sản Đầu tư.
 Trên cơ sở đó nghiên cứu thêm về chế độ Kế toán Bất động sản Đầu tư trong
Doanh nghiệp.
 Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện kế toán Bất động
sản Đầu tư ở Việt Nam.
3) Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng: chế độ kế toán Bất động sản Đầu tư theo Chuẩn mực Kế toán
quốc tế số 40 và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 05.
 Phạm vi: chế độ kế toán Bất động sản Đầu tư trong phạm vi các Doanh
nghiệp.
4) Kết cấu Đề án
Đề án gồm 3 phần như sau:
Kế toán Bất động sản đầu tư đã và đang được sửa đổi cho phù hợp với sự thay đổi và phát triển của lĩnh vực này. Tuy nhiên, do là một hoạt động mới đang diễn ra
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By kunget555
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement