Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By glass_moon
#747335 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính, thực trạng và giải pháp.
SV: Lª Ngäc Dung – Líp KiÓm to¸n 48C
GVHD: Th.s §inh ThÕ Hïng
Chương 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.1. Khái niệm và bản chất của HT KSNB.
Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra, kiểm soát
luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu
bởi HT KSNB của doanh nghiệp.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát
nội bộ: “HT KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị xây
dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ đúng pháp luật và các
quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để
lập Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng
có hiệu quả tài sản của đơn vị. HT KSNB bao gồm môi trường kiểm soát, hệ
thống kế toán và các thủ tục kiểm soát”.
HT KSNB bao gồm rất nhiều chế độ và thể thức đặc thù được thiết kế để
cung cấp cho Ban quản trị sự đảm bảo hợp lý là các mục tiêu và mục đích
quan trọng đối với công ty sẽ được thỏa mãn. Những chế độ và thể thức này
thường được gọi là các quá trình kiểm soát, và kết hợp lại thì chúng hình
thành cơ cấu kiểm soát nội bộ của tổ chức.
Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC: KSNB là một chức năng thường
xuyên của các đơn vị, tổ chức trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong
từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu
quả tất cả các mục tiêu đặt ra của đơn vị: Bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo đảm
độ tin cậy của các thông tin; bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và
bảo đảm hiệu quả của hoạt động.
Theo Hội đồng kế toán viên công chứng AICPA ở Mỹ: HT KSNB bao gồm
kế hoạch tổ chức và tất cả những phương pháp, biện pháp phối hợp được
Kinh tế Việt Nam ngày một phát triển, những nhu cầu về việc nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp ngày càng lớn, hệ thống kiểm soát nội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement