Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Amnchadh
#747287 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khấu hao tìa sản cố định
Đề án môn học
Sinh viên thực hiện: Trần Thị TrangLớp K13KT1
2
I./Lý luận chung về “Khấu hao tài sản cố định”. 1./Khái niệm về “Khấu hao tài sản cố định”.
Trong quá trình đầu tư và sử dụng, dưới tác động của môi trường tự nhiên
và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ khoa học kỹ thuật, tài sản cố định đều bị
hao mòn.
Tài sản cố định (TSCĐ) bao gồm: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định
vô hình, tài sản cố định thuê tài chính. Sự hao mòn tài sản cố định được thể hiện
dưới hai dạng: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Trong đó hao mòn hữu hình
là sự hao mòn vật lý trong quá trình sử dụng bị cọ xát, bị ăn mòn, bị hư hỏng từng
bộ phận. Còn hao mòn vô hình là sự giảm giá trị tài sản do tiến bộ khoa học kỹ
thuật đã sản xuất ra những tài sản cùng loại có nhiều tính năng với năng suất cao
và chi phí ít hơn.
Để thu hồi lại giá trị hao mòn của tài sản cố định, người ta tiến hành trích
khấu hao bằng cách chuyển dần giá trị hao mòn của tài sản cố định vào giá trị sản
phẩm làm ra. Như vậy, hao mòn là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị sử
dụng của tài sản. còn khấu hao là biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi
lại giá trị đã hao mòn của tài sản cố định. Chí phí khấu hao tài sản cố được tính chí
hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Do vậy
việc tính đúng tính đủ chi phí khấu hao là rất cần thiết. Tài sản cố định được trích
khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, về nguyên tắc phải đảm bảo
2 yêu cầu sau:
+ TSCĐ phải đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh TSCĐ thuộc
quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.
+ TSCĐ phải được sử dụng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo ra
thu nhập chịu thuế.
2./Nội dung chuẩn mực kế toán “Khấu Hao Tài Sản Cố Định”
Trong tất cả các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay việc sử dụng tài sản cố định là rất cần thiết. Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Trong quá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement