Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhsonbg_vnn
#747277 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Bàn về chế độ kế toỏn cỏc khoản dự phũng trong doanh nghiệp hiện nay
Đề án môn học 2 Khoa kế toán
Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hà Lớp Kế toán ban ngày
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay,
khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương
mại thế giới WTO, các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với nhiều
nguy cơ khác nhau, nhất là không tránh khỏi những rủi ro kinh tế xảy ra đối
với doanh nghiệp. Vì vậy trong kinh doanh, để hạn chế bớt những thiệt hại và
để chủ động hơn về tài chính trong các trường hợp xảy ra rủi ro doanh nghiệp
cần và được phép thực hiện chính sách dự phòng giảm giá trị thu hồi của vật
tư, tài sản, tiền vốn trong kinh doanh. Ở Việt Nam chế độ kế toán các khoản
dự phòng trong doanh nghiệp được bộ tài chính qui định cũng như hướng dẫn
cụ thể và không ngừng được hoàn thiện, hiện nay đã có hai văn bản quy phạm
pháp luật mới được ban hành, phù hợp với tình hình mới. Đó là quyết định số
15/2006/QĐ – BTC ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp”, thông tư số
13/2006/TT – BTC hướng dẫn “chế độ trích lập các khoản dự phòng giảm giá
hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản
phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp ”. Một điều rất quan
trọng là các văn bản này đã quy định thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp ở
mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, hai văn bản trên vẫn không tránh khỏi
những thiếu sót gây khó khăn trong quá trình hạch toán của doanh nghiệp. Vì
vậy, em xin chọn đề tài “Bàn về chế độ kế toán các khoản dự phòng trong
doanh nghiệp ” để làm rõ vấn đề trên và từ đó đưa ra một số kiến nghị phù
hợp.
Em xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn. Tuy nhiên,
do thời gian và trình độ còn hạn chế, đề án môn học không tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để
đề tài được hoàn thiện hơn.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement