Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marji
#747229 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán hiện hành
Đề án môn học kế toán tài chính
Nguyễn Thu Hằng - Kế toán 46B-KTQD
2
Nội dung
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢNG CĐKT.
1. Khái niệm bảng cân đối kế toán
BCĐKT có quá trình phát triển lâu dài và đã từng bước hoàn thiện và
phù hợp với điều kiện kinh tế từng thời kì. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập
trung, bảng tổng kết tài sản là dạng đơn giản của BCĐKT. Bảng tổng kết tài
sản là báo cáo kế toán tổng hợp phản ánh “Tài sản Nợ” và “Tài sản Có” của xí
nghiệp bằng thước đo giá trị tại một thời điểm nhất định. Chức năng cơ bản là
cung cấp nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng của Nhà nước:
Cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, cơ quan thống kê, ngân hàng…phân tích
và đánh giá tình hình tài chính của xí nghiệp từ đó đưa ra các quyết định hợp
lý thuộc chức năng của mình.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường, đối tượng quan tâm đến sự hoạt
động của doanh nghiệp được mở rộng. Bên cạnh chủ doanh nghiệp, các cơ
quan chức năng của Nhà nước còn có một đối tượng khác ngoài doanh nghiệp
là người cho vay hay các tổ chức tín dụng …Do đó, sự ra đời của bảng CĐKT
có sự khắc phục và bổ xung những mặt hạn chế của bảng tổng kết tài sản trở
thành một sự thích ứng kịp thời với sự biến đổi của nền kinh tế. Từ mẫu lần
đầu tiên được sử dụng theo quyết định 1141/TC/CĐKT- năm 1995 cho đến
nay, BCĐKT đã có sự sửa đổi căn bản về tên gọi, kết cấu và nội dung của
từng phần cũng như trật tự sắp xếp của các chỉ tiêu.
Như vậy, 1 cách chung nhất có thể hiểu BCĐKT là báo cáo tài chính
tổng hợp phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình
thành tài sản đó của doanh nghiệp.Bảng cân đối giữ vai trò quan trọng đối với
hoạt động quản lý của đơn vị.
Với ý nghĩa phản ánh tổng quát tình hình tài sản của một doanh nghiệp theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm ( cuối quý hay cuối nă
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement