Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By amye_lht
#747216 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ CỤ THỂ ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC TA
2
hoạch vùng... làm cơ sở định hướng cho hoạt động đầu tư của toàn bộ nền kinh tế -
xã hội. Trong đó, vấn đề quy hoạch các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất,
các vùng kinh tế động lực, ngành trọng điểm trong thời kỳ 5 - 10 năm... là những
vấn đề quan trọng để các chủ đầu tư lựa chọn và định hướng địa điểm đầu tư, đối
tượng đầu tư... có hiệu quả cao nhất của nhà đầu tư.
4. Hoàn thiện hệ thống tài chính - tín dụng:
Như ta đã biết, thị trường tín dụng là thị trường lớn nhất trong hệ thống thị
trường tài chính ở nước ta hiện nay cũng như trong một thời gian dài sắp tới. Vai
trò cơ bản của thị trường tín dụng đối với môi trường đầu tư là cung cấp nguồn vốn
đầu tư cho các chủ đầu tư, trong đó đặc biệt là nguồn vốn đầu tư dài hạn để đáp ứng
nhu cầu đầu tư theo chiều sâu, đầu tư các dự án lớn, đầu tư đổi mới và hiện đại thiết
bị máy móc và dây chuyền công nghệ; bên cạnh đó là cung cấp môi trường thanh
toán cho các chủ đầu tư trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với
các dịch vụ như séc, thẻ thanh toán, máy rút tiền tự động... Để nâng cao sức cạnh
tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, thị trường tín dụng cần phải sớm khắc phục
những vấn đề sau:
- Nâng cao tiềm lực tài chính của các tổ chức tín dụng để đáp ứng yêu cầu
cung ứng vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư dài hạn cho các chủ đầu tư trong nền kinh
tế;
- Đẩy mạnh thực hiện hình thức đồng tài trợ nhằm nâng cao khả năng cung
ứng vốn cho nền kinh tế của các tổ chức tín dụng, nhất là đối với các dự án đầu tư
lớn;
- Nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ đối với mỗi tổ chức tín dụng cũng như
trong toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả
nhất nhu cầu của khách hàng, của các nhà đầu tư;
1. Quán triệt, tìm mọi cách để vận dụng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tế công tác hoạch định chính sách, xây dựng các cơ chế quản lý kinh tế, tà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement