Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By goldenchip_1987
#747142 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: sử dụng phương pháp dự báo bằng hàm mũ để dự báo GDP và tiêu dùng cuối cùng năm 2010
2
Phần I : Những đặc điểm chủ yếu về cung vốn đầu tư
I : Giới thiệu về cung vốn đầu tư
1. Khái niệm
Vốn đầu tư là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh
doanh, là tiền tiết kiệm của nhân dân và vốn huy động từ nguồn khác được
đưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiền lực sản
xuất hiện có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho sản xuất, kinh doanh, hoặc cải
thiện điều kiện sinh hoạt của xã hội và của gia đình.
2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư trong nước
- Nguồn vốn nhà nước
Các nguồn vốn nhà nước bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước;
nguồn vốn tín dụng nhà nước; nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà
nước
Tỷ trọng của vốn nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội
Năm
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tỷ trọng (%)
59,8
57,3
52,9
48,1
47,1
46,4
43,3
Nguồn: niên giám thống kê
Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy tỷ trọng nguồn vốn nhà nước
trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội đang có xu hướng giảm

Vai trò của nguồn vốn nhà nước
-
Nguồn vốn nhà nước vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng vốn
đầu tư toàn xã hội.
-
Với tỷ trọng như vậy đã chứng tỏ một sự cố gắng lớn để thể hiện
sự tiết kiệm nhằm dồn vốn cho đầu tư phát triển trong điều kiện nước ta vẫn
phải đi vay mượn để đầu tư, thu chi ngân sách còn mất cân đối.
-
Đây là nguồn vốn quan trọng cho các công trình trọng điểm của
quốc gia.
-
Đây là nguồn vốn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Vốn đầu tư trong nước đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là nguồn vốn chủ đạo để phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ luôn chú trọng khai tác và phát huy hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement