Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4bjmjlo_9x
#747132 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thảo luận: hiệu quả hoạt động cho vay đứng trên giác độ của ngân hàng thương mại
2
I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ TOÁN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
Hiệu quả hoạt động cho vay là một chỉ tiêu mang tính tổng hợp, vừa
mang tính cụ thể vừa mang tính trừu tượng. Nó được biệu hiện thông qua các
chỉ tiêu liên quan đến nhiều đối tượng, gồm NHTM, bên sử dụng vốn vay và
tình hình kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu đó có thể là chỉ tiêu định tính hay định
lượng và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau trong việc đánh
giá hiệu quả hoạt động cho vay của NHTM.
1. Các chỉ tiêu định tính
Về mặt định tính, hiệu quả hoạt động cho vay được đánh giá qua các
mặt sau:
1.1. Thời gian thu nợ gốc và lãi
Chúng ta so sánh thời gian thu nợ gốc và lãi thực tế và thời gian trong
hợp đồng để xem xét khả năng thu nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian đã qui
định trong hợp đồng. Nghĩa là, hoạt động sử dụng vốn vay của người vay vốn
phải đảm bảo để NHTM thực hiện được chức năng vốn có của nó, đồng thời
mang lại thu nhập cho NHTM đủ để trang trải những chi phí liên quan và hạn
chế thấp nhất nguy cơ rủi ro (không thu hồi được vốn vay hoặc là thu hồi
chậm, không đủ ..)
1.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng
Tức là khả năng ngân hàng cung cấp đầy đủ vốn, nhanh chóng, kịp thời.
Qua đó, bên đi vay sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch, thời gian và không bỏ
lỡ cơ hội kinh doanh của mình
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn vay
Khi ngân hàng cho khách hàng vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. Nếu nhu cầu này được thỏa mãn một cách có hiệu quả hay phục
vụ tốt việc sản xuất kinh doanh của mình thì khoản vốn đó mới phát huy tác
dụng.
Hoạt động tín dụng của ngân hàng bao gồm: cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê. Trong đó, hoạt động cho vay luôn là hoạt động chủ yếu, mang lại nguồn thu l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement