Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Conall
#747057 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chính sách thương mại Trung Quốc
2
Mục đích bài luận
-Phân tích chính sách thương mại Trung Quốc qua một số công cụ của nó và
các ví dụ liên quan
-Nêu ra ảnh hưởng của các chính sách này với nền thương mại thế giới, rút ra
bài học và chiến lược cho nền thương mại Việt Nam
Đối tượng của bài viết
Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách thương mại
của Trung Quốc và một số công cụ của nó,từ đó thấy được sức ảnh hưởng của
thị trường này với nền kinh tế toàn cầu, rút ra bài học kinh nghiệm và chiến
lược cho nền kinh tế Việt Nam
Bố cục bài viết gồm các phần
1. Tổng quan về chính sách thương mại của Trung Quốc
1.1 Những lợi thế của Trung Quốc
1.2 Thương mại Trung Quốc qua các thời kỳ
1.2.1. Thời kỳ trước khi gia nhập WTO
1.2.2 Thương mại Trung Quốc sau khi gia nhập WTO đến nay
1.3 Nội dung một số công cụ thương mại của Trung Quốc
2. Tác động của các chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc với
toàn cầu
2.1. Tác động đối với Hoa Kỳ
2.2 Tác động với EU
2.3 Tác động đối với nền Kinh tế Châu Á
2.4 Tác động với Việt Nam
3. Bài học chiến lược phát triển thương mại đối với Việt Nam
4.Kết luận
–œ—
Những năm qua, toàn cầu hóa kinh tế đã có tác động rất lớn đến quá trình cải cách mở cửa kinh tế của Trung Quốc, đưa Trung Quốc ngày càng hội nhập vào thị trườn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement