Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dominhtrang020984
#747047 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách chống bán phá giá của Hoa Kỳ và Những điểm cần lưu ý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam
2
I. Tổng quan chung về Chính sách chống bán phá giá của Hoa Kỳ
1. Bán phá giá (dumping) và hành vi chống bán phá giá (anti-dumping):
- Bán phá giá (dumping)
Bán phá giá theo qui định khoản 800-801, chương 463 thuộc bộ Luật
Doanh Thu 1916 của Mỹ, được định nghĩa là hành vi nhập khẩu, hỗ trợ việc
nhập khẩu, bán hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Hoa Kì tại mức giá thấp
hơn đáng kể so với giá trị thực hoặc giá bán buôn của hàng hóa đó, tính tại
thời điểm xuất khẩu vào thị trường HOA Kỳ, hoặc tại thị trường chính của
nước sản xuất hoặc tại một nước thứ ba cũng nhập khẩu hàng hóa đó với điều
kiện, hành vi nói trên được thực hiện nhằm phá hủy hoặc phương hại một
ngành sản xuất của HOA Kỳ hoặc ngăn cản việc thành lập một ngành sản
xuất ở HOA Kỳ hoặc giành vị trí độc quyền buôn bán hàng hóa đó ở HOA
Kỳ.
- Các biện pháp chống bán phá giá (Anti-dumping) (AD)
Trong WTO, bán phá giá được xem là “hành vi cạnh tranh không lành
mạnh” của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài đối với ngành sản xuất nội
địa nước nhập khẩu, nên để bảo vệ họ, chính quyền nước này có thể phản
công, thường là qua biện pháp đánh thuế, một loại thuế đặc biệt chỉ áp dụng
cho nước xuất khẩu món hàng bị coi là bán phá giá, hầu lập lại thế quân bình
trong cạnh tranh, tái lập lại sân chơi bình đẳng. Thuế ấy gọi là thuế chống bán
phá giá.Các biện pháp chống bán phá giá như vậy nhằm tái lập trật tự trong
cạnh tranh, đúng với tư duy của chủ nghĩa tự do kinh tế, nhưng cũng là công
cụ bảo vệ ngành sản xuất nội địa đối với hàng nhập.
2. Các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước AD trong khuôn khổ GATT và
WTO
Hiệp ước AD của WTO có hiệu lực từ ngày 1.1.1995, gồm 3 phần chia
thành 18 điều lệ và hai phụ đính. Những điều lệ quan trọng nhất là Điều 2
(Xác định sự bán phá giá), Điều 3 ( Xác định sự tổn hại), Điều 4 (Định nghĩa
ngành sản xuất nội địa), Điều 5 (Khởi tố và điều tra), Điều 6 (Bằng chứng),
Bán phá giá theo qui định khoản 800-801, chương 463 thuộc bộ Luật Doanh Thu 1916 của Mỹ, được định nghĩa là hành vi nhập khẩu, hỗ trợ việc nhập khẩu, bán hàng h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement