Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoidatinh_dt
#747046 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và kiến nghị một số giải pháp về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế.
2
2.2.2.2
Tác động của việc ban hành các pháp lệnh về tư vệ thương mại .......................25
2.3
Đanh gia tinh hinh ap dung cac biên phap tư vê trong thương mai quôc tê ơ Viêt Nam
hiên nay ........................................................................................................................................25
2.3.1
Kêt qua va thanh tưu viêc ap dung cac biên phap tư vê trong thương mai quôc tê ơ
Viêt Nam ..................................................................................................................................25
2.3.2
Han chê trong viêc ap dung cac biên phap tư vê trong thương mai quôc tê ơ Viêt
Nam hiên nay ...........................................................................................................................26
CHƯƠNG III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp tư vệ thương mại ở
Việt Nam .........................................................................................................................................28
3.1 Sư cân thiêt va phương hương hoan thiên phap luât vê tư vê trong thương mai quôc tê ......28
3.2 Giai phap nâng cao hiêu qua ap dung cac biên phap tư vê thương mai ơ Viêt Nam .............30
3.2.1 Giai phap vi mô...............................................................................................................30
3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp điều chỉnh thương mại đặc biệt là pháp luât về tự vệ thương mại ...........................................................................................................................30
3.2.1.2 Nâng cao nhận thức của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp về tư vệ thương mại.32
3.2.1.3 Tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước thông tin vê tư vê thương mai ...........................................................................................................................32
3.2.2 Giải pháp vi mô...............................................................................................................33
3.2.2.1 Doanh nghiêp tich cưc tham gia các hiệp hội để tăng cường sức mạnh trong tư vệ thương mại ...........................................................................................................................33
3.2.2.2 Doang nghiêp chu đông tiêp cân va chuân bi đu kiên thưc vê tư vê thương mai ....33
3.2.2.3 Doang nghiêp cân tim hiêu va chuân bi đây đu hô sơ, băng chưng đê tiên hanh yêu câu điêu tra ap dung biên phap tư vê thương mai ................................................................34
Kêt Luân .........................................................................................................................................36
Tai liêu tham khao .........................................................................................................................37
Tự vệ trong thương mại quốc tế và pháp luật về tự vệ trong thương mại quốc tế là những vấn đề không còn xa lạ với các nước có nền kinh tế thị trường phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement