Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#747021 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BÀI TẬP: Tình bày nguồn vốn sản xuất của doanh nghiệp, các hình thức và phương pháp tạo vốn chủ yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
-
2
Nguyên Thu Trang – CQ513080 – QTKD CN&XD51C
2. Cac hinh thưc va phương phap tao vôn chu yêu cua doanh nghiêp
trong nên kinh tê thi trương va liên hê trong thưc tê nươc ta
Tín dụng là phương thức huy động vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị
trường. Vì vậy sử dụng có hiệu quả phương thức này sẽ góp phần giải quyết nhu
cầu vốn đang là vấn đề cấp thiết cho sản xuất và đầu tư phát triển.
Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện nhiều hình thức tín dụng khác nhau. Tuy
nhiên, có 3 hình thức tín dụng chủ yếu là:
- Tín dụng Ngân hàng
- Tín dụng Thương mại
- Thuê tài chính
2.1. Tín dụng Ngân hàng
* Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng và các
chủ thể khác trong nền kinh tế. Trong đó ngân hàng vừa đóng vai trò người đi vay (
nhận tiền gửi của các chủ thể khác trong nền kinh tế hoặc phát hành các chứng chỉ
tiền gửi : kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng để huy động vốn), vừa đóng vai trò người
cho vay ( cấp tín dụng cho các chủ thể khác trong nền kinh tế bằng việc thiếp lập
các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ…).
Tín dụng ngân hàng là loại hình tín dụng chủ yếu và phổ biến nhất trong nền
kinh tế thị trường. Từ các đặc điểm của tín dụng ngân hàng có thể thấy được tầm
quan trọng của nó trong nền kinh tế quốc dân.
* Các đặc điểm của tín dụng ngân hàng gồm:

Chủ thế tham gia : một bên là ngân hàng, một bên là các chủ thể khác trong
nền kinh tế như các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân…
- Đối tượng : chủ yếu là tiền tệ, có khi là tài sản.
- Thời hạn : rất linh hoạt bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Công cụ : cũng rất linh hoạt, có thể là kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, các
1. Trình bày về nguồn vốn sản xuất của doanh nghiệp. 1.1: Khái niệm. Nguồn vốn là một lượng tiền được các nhà đầu tư ứng trước trong qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement