Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bluewater200vn
#747012 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: CẢI CÁH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
2
I.Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính
Theo nghĩa thông dụng nhất, hành chính là hoạt động quản lý. Các hoạt
động này được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Đó là những cơ
quan thực hiện các hoạt động chấp hành, điều hành các mặt hoạt động của đời
sỗng xã hội. Hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước cũng chính là hệ thống
các cơ quan quản lý Nhà nước.
Các loại cơ quan hành chính Nhà nước theo cơ sở pháp lý của việc thành
lập:
Thứ nhất là các cơ quan hành chính mà việc thành lập được Hiến pháp
quy định bao gồm: Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất; các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý một ngành,
lĩnh vực nào đó trong phạm vi cả nước; uỷ ban nhân dân (UBND) các địa
phương là các cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.
Thứ hai là các cơ quan hành chính Nhà nước được thành lập trên cơ sở
các đạo luật, các văn bản dưới luật bao gồm các Tổng cục, các cục, vụ, sở,
phòng ban, các đơn vị hành chính sự nghiệp…
Trên cơ sở hành chính và cơ quan hành chính, có nhiều định nghĩa khác
nhau về cải cách hành chính, nhưng tựu chung lại, cải cách hành chính không
tuần tuý là sự cải biến mà là cuộc cách mạng có chủ thuyết chính trị và có kế
hoạch, do Đảng cầm quyền khởi xướng và lãnh đạo nhằm “xây dựng một nền
hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt
động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN
dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất
và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”. Cái
đích của cải cách hành chính là xây dựng một nền hành chính gần dân, vì dân,
đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người lao động.
Trong điều kiện kémồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ
Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement