Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thunga_1980
#746954 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẦN VỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo
2
1. Tăng trưởng kinh tế tăng thu nhập, nâng cao mức sống của đại bộ phận dân cư, tăng số lượng người giàu, giảm số lượng người nghèo...............................23
2. Tăng trưởng kinh tế nhanh làm tăng mức độ nghèo tương đối của nhóm người nghèo và gia tăng bất bình đẳng. ............................................................24
3. Thực hiện đầu tư giải quyết vấn đề XĐGN là giải pháp đầu tư cho tăng trưởng và phát triển. ..........................................................................................24
C. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO........................................25
I. Phương hướng cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ....................................................................................................................25
1. Quan niệm của Đảng về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ...........25
2. Phương hướng phân phối thu nhập ở Việt Nam .........................................27
3. Phương hướng tăng trưởng kinh tế kết hợp xóa đói giảm nghèo..................27
II. Giải pháp để tăng trưởng bền vững kết hợp xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở Việt Nam ..............................................................................................................30
1.Phát triển cơ sở hạ tầng để tạo cơ hội cho các xã nghèo, vùng nghèo, người nghèo tiếp cận các dịch vụ công .......................................................................30
2. Phát triển công nghiệp, đô thị nhằm tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người nghèo.......................................................................................................33
KẾT LUẬN ............................................................................................................35
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................36
DANH SÁCH NHÓM ...........................................................................................37
Đói nghèo là vấn đề không chỉ ở Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu, đã và đang diễn ra trên khắp các châu lục với những mức độ khác nhau và trở thành một thách thứ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement