Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bradleigh
#746887 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DAONH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
2
2.3.Đánh giá thực trạng nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản……………………………………………………………………...25
2.3.1. Thành tựu đạt được……………………………………………………...25
2.3.2. Hạn chế………………………………………………………………….26
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DAONH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI ………………………..……………...28
3.1. Dự báo thị trường thủy sản thế giới và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam…...28
3.2. Phương phướng nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản……………………………………………………………………...34
3.2.1. Nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp……………………………34
3.2.2.Thực hiện đoàn kết và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành hàng……………………………………………………………………………….34
3.2.3.Hỗ trợ từ phía chính phủ về tài chính và chính sách…………………….35
3.3. Giải pháp đề xuất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế………………………………….36
3.2.1.Các giải pháp về nguồn hàng……………………………………………36
3.2.2.Các giải pháp về thị trường……………………………………………...38
3.2.3.Các giải pháp về phân phối sản phẩm…………………………………...39
3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ từ chính phủ………………………………………39
KẾT LUẬN………………………………………………………………………42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO….……………………………………44
Ngành xuất khẩu thủy sản là một ngành mà Việt Nam có thế mạnh dựa trên điều kiện thiên nhiên ưu đãi (nhiều ao hồ sông ngòi, kênh rạch, vùng biển rộng, có nhiều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement