Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kntphuc
#746886 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: lập kế hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình
2
MỤC LỤC
PHẦN 1: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN.............3
I. Tiềm năng phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình………………………………...3
1. Điều kiện tự nhiên – xã hội………………….…………………………3
2. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ………………………………………..3
3. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.........................................................6
II. Thực trạng phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình.................................................8
1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp giai
đoạn 2006 – 2010 ……………………..…………………………………….…..8
2. Tình hình phát triển các KCN của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010…….…..9
III. Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp giai
đoạn 2006 – 2010……………………………………………………………...............13
IV. Ma trận SWOT……………………………………………………………..14
PHẦN 2: XÂY DỰNG CÂY VẤN ĐỀ VÀ CÂY MỤC TIÊU………………...…..16
I. Cây vấn đề.................................................................................................16II. Cây mục tiêu.............................................................................................17
PHẦN 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, KHUNG CHỈ SỐ M&E, CÁC CHỈ TIÊU ...18
I.
Đề xuất bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch….……….…..18
II. Các chỉ tiêu của kế hoạch trong giai đoạn 2011 -2015….………….…..26
PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU………………………………….31
Tỉnh Hoà Bình, hiện nay có 08 Khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement