Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By a_thien_lc
#746885 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: tiến trình phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư ở Việt Nam qua các thời kỳ. Liên hệ và đưa ra các giải pháp
2
3.4.
Quản lý đầu tư tư nhân
3.5.
Đề xuất ban hành hoặc điều chỉnh các văn bản pháp lý
Đầu tư phát triển vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là giải pháp chủ yếu nhằm thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Một cách tổng quát,
đầu tư là sự sử dụng nguồn lực hiện có nhằm mang lại cho nhà đầu tư những kết quả
nhất định trong tương lai. Nhìn trên góc độ toàn nền kinh tế thì không phải tất cả hành
động trên không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mang lại lợi ích kinh tế - xã hội.
Đầu tư phát triển là quá trình sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất giản đơn và tái sản
xuất mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật kinh tế - xã hội.
Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới
nhằm huy động tối đa các nguồn vốn thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài
nước. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của đất nước đã có chuyển biến đáng kể, tạo ra tiền đề
cần thiết và quan trọng trong thời kỳ phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và
phát triển một cách toàn diện nền kinh tế đất nước.
Tuy nhiên, phân cấp trong quản lý đầu tư vốn là một lĩnh vực phức tạp, có liên quan
đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều quy định khác liên quan; đặc biệt phải xử lý đa dạng
các mối quan hệ dân sự, quan hệ hành chính và nhiều mối quan hệ khác mà đáng lẽ
phải được điều tiết bằng các Luật và văn bản pháp luật, văn bản pháp qui một cách
đồng bộ, nhất quán và thống nhất.
Hiện nay, phân cấp trong quản lý đầu tư chủ yếu mới thực hiện theo các văn bản ở
hình thức Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị,... trong khi nền kinh
tế nước ta đang trong giai đoạn chuyển đổi, hình thành và phát triển phương thức quản
lý theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các cơ chế, chính sách mới hình
thành, đang trong quá trình điều chỉnh và hoàn thiện cho phù hợp với thực tế khách
quan.
Chúng ta đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu đổi mới, bổ sung, sửa đổi cơ
chế, chính sách trong lĩnh vực này. Tuy vậy, trên thực tế còn nhiều bất cập, chưa phù
hợp với thực tế khách quan. Vì vậy, việc nghiên cứu đổi mới công tác quản lý đầu tư
Đầu tư phát triển vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Một cách t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement