Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mantotohpa
#746880 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo Đánh giá tính minh bạch của chương trình 135 giai đoạn II
Đánh giá tính minh bạch của chương trình 135 giai đoạn II
Nhóm 1 Lớp KTPT 49A

2
LƠI MƠ ĐÂU
Qua hơn 20 năm thưc hiên qua trinh đôi mơi, Viêt Nam đa co nhiêu thanh tưu ân
tương vê tăng trương kinh tê va xoa đoi giam ngheo. Trong đo, vung dân tôc va miên nui,
nơi tâp trung chu yêu cac hô ngheo cung đa co sư phat triên va giam ngheo nhanh chong.
Tuy nhiên, đoi ngheo, tuôi tho trung binh, tinh trang dinh dương, viêc tiêp cân vơi cac
dich vu y tê, giao duc va cac khia canh khac vê mưc sông cua đa sô cac nhom dân tôc
thiêu sô vân con ơ mưc thâp so vơi cac vung khac. Đê giai quyêt nhưng vân đê nay, tiêp
tuc hô trơ đâu tư phat triên kinh tê – xa hôi cac xa, thôn ban đông bao kho khăn vung dân
tôc va miên nui, tưng bươc thu hep khoang cach phat triên giưa cac vung miên va đam
bao muc tiêu công băng xa hôi trong qua trinh phat triên, Thu tương Chinh phu phê duyêt
thưc hiên chương trinh Phat triên kinh tê xa hôi cac xa đăc biêt kho khăn vung đông bao
dân tôc va miên nui, chia lam 2 giai đoan: Giai đoan 1 (2001 – 2005) va triên khai sang
giai đoan 2 (2006 - 2010). Chương trinh đa đat đươc nhưng thanh tưu đang ghi nhân, tao
sư chuyên biên, cai thiên va nâng cao đơi sông vât chât, tinh thân cua đông bao dân tôc
cac xa đăc biêt kho khăn môt cach bên vưng.
Chương trinh đa đươc triên khai va đi gân hêt chăng đương theo kê hoach đê ra, đây
la thơi điêm cân thiêt đê tông kêt nhưng thanh tich đa đat đươc, thăng thăn nhin nhân
nhưng han chê, vương măc chưa đươc giai quyêt đê rut ra nhưng bai hoc kinh nghiêm va
giai phap cho nhưng thach thưc mơi đăt ra cua chương trinh, cung như qua trinh thưc thi
cac chinh sach thu hep khoang cach phat triên khac.
Dưa trên nhưng sô liêu thưc thi chương trinh thu thâp đươc, kêt hơp vơi nhưng muc
tiêu đa đê ra cua chương trinh va kiên thưc cua môn hoc Quan ly phat triên, nhom chung
tôi đi sâu vao phân tich sư tham gia cua công đông vao viêc thưc thi chương trinh 135-II
dưa trên tiêu chi minh bach. Chung tôi hi vong răng, qua bao cao Đanh gia tính minh
bạch của chương trình 135 giai đoạn II se đưa ra đươc môt bưc tranh tông thê vê qua
trinh tham gia cua ngươi dân trong thưc hiên chương trinh, tim ra nhưng nguyên nhân va
đưa ra đươc cac khuyên nghi mang tinh thưc tê, co gia tri cho đinh hương chinh sach
nhăm nâng cao tinh minh bach va tăng cương sư tham gia chu đông, tich cưc cua ngươi
dân vao qua trinh xoa đoi – giam ngheo chư không chi dưng lai trong khuôn khô chương
trinh 135.
Do nhưng kho khăn trong viêc thu thâp sô liêu, han chê vê thơi gian va kiên thưc co
han, bao cao nay chăc chăn con nhiêu thiêu sot, rât mong nhân đươc nhưng y kiên phan
Chương trình đã được triển khai và đi gần hết chặng đường theo kế hoạch đề ra, đây là thời điểm cần thiết để tổng kết những thành tích đa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement