Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mabsant
#746857 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư ở Việt Nam theo hướng hợp lý
2
cho công tac lâp va thưc hiên quy hoach tông thê phat triên kinh tê xa hôi vung,
lanh thô, quy hoach xây dưng đô thi va nông thôn.
Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước
Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước là nguồn có vai trò quan trọng để
thực hiện công tác quản lý và điều tiêt nền kinh tế vĩ mô. Nó là một trong những
nguồn vốn huy động khá hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các Doanh
nghiệp. Nguồn vốn này có tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể bao cấp vốn
trực tiếp của nhà nước. Với cơ chế tín dụng, các đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc
hoàn trả vốn vay. Như vậy thông qua nguồn vốn này, Nhà nước khuyến khích phát
triển kinh tế của các ngành, vùng theo định hướng chiến lược của mình. Chủ đầu tư
là người vay vốn phải tính kỹ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm hơn. Vốn tín
dụng đầu tư phát triển của nhà nước là một hình thức quá độ chuyển từ phương thức
cấp phát vốn ngân sách sang phương thức tín dụng đối với các dự án có khả năng
thu hồi vốn trực tiếp
Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhà nước
La nguôn vôn chu yêu tư khâu hao tai san cô đinh va thu nhâp lai tai doanh
nghiêp nha nươc.theo Bô kê hoach va đâu tư, thông thương nguôn vôn đâu tư cua
doanh nghiêp nha nươc tư đâu tư chiêm 14-15% tông vôn đâu tư toan xa hôi, chu
yêu la đâu tư theo chiêu sâu, mơ rông san xuât, đôi mơi thiêt bi hiên đai hoa dây
chuyên công nghê cua doanh nghiêp.
Vốn đầu tư của tư nhân và dân cư
Nguôn vôn tư nhân bao gôm phân tiêt kiêm cua dân cư, phân tich luy cua cac
doanh nghiêp dân doanh, cac hơp tac xa. Đâu tư cua cac doanh nghiêp tư nhân va
hô gia đinh co vai tro quan trong đăc biêt trong viêc phat triên nông nghiêp va kinh
tê nông thôn, mơ mang nganh nghê, phat triên công nghiêp, tiêu thu công, thương
Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn...,quan hệ hữu cơ tương tác qua lại giữa các b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement