Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lolita_lee
#746854 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG TỈNH NGHỆ AN
2
thu phát sinh
Tổng doanh
thu tính lương
94.253
100%
Tăng 13%
Tổng chi phí
151.600
Chênh lệch
thu chi
Giảm chênh lệch
thêm 10.500
100%
Giảm được 27.5%
so với 2010
Năng suất lao
động
171 triệu
đồng/người/năm
102%
Tăng 47%
Tiền lương
bình quân
6 triệu đồng/
người/tháng
103.5%
Tăng 33%
b. Chi tiết mạng lưới và nhóm dịch vụ- Bưu chính chuyển phát : Tổng doanh thu đạt 29,7 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2010 trong điều kiện thị trường còn khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, góp phần nâng cao tỷ trọng doanh thu thuần bưu chính trong tổng doanh thu tính lương. Trong đó: dịch vụ bưu chính tăng 22%, dịch vụ PHBC tăng 8%.
Bên cạnh các dịch vụ hiện có bưu điện tỉnh chỉ đạo thực hiện mở rộng các dịch
vụ vận chuyển chứng minh nhân dân, dịch vụ chuyển phát các ấn phẩm quảng cáo cho các siêu thị lớn trong tỉnh như Metro hay Big C ... tạo điều kiện tiền đề cho 2012 phát triển bưu chính chuyển phát.
- Tài chính bưu chính : Tổng doanh thu đạt 24 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2010. Trong đó: Dịch vụ chuyển tiền, điện hoa đạt 10,2 tỷ đồng; Dịch vụ TKBĐ đạt 8 tỷ đồng, tăng 67%; Dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 109%, thu hộ 1,2 tỷ đồng.- Đại lý VT-CNTT: Tổng doanh thu đạt 47,7 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2010 (Dịch vụ thu cước thuê bao giảm 9%, dịch vụ VT tại giao dịch giảm 50%, dịch vụ bán sim thẻ giảm 23%).- Kinh doanh dịch vụ khác: đạt 14,2 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2010, trong đó chủ yếu là doanh thu bán hàng hoá thiết bị viễn thông CNTT.- Dịch vụ Datapost: đạt 10,2 tỷ, giảm 7%.
c. Mạng lưới được duy trì ổn định, chất lượng dịch vụ, năng lực phục vụ ngày càng được nâng cao
- Tình hình mạng lưới: mạng đường thư được mở rộng và tần suất chuyến thư tăng trên các tuyến xe thư chuyên dùng và kết hợp thuê ngoài.- Mạng đ￿ường thư￿ hiện tại: Đ￿ường th￿ư cấp 2: 4/497 (Tuyến / Km)
Đối với Bưu Chính- Viễn thông tỉnh Nghệ An, năm 2011, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh không được thuận lợi do bị cạnh tranh quyết liệt ở những địa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement