Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rhisiart
#746734 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Ngày nay, trước những đòi hỏi bức xúc cùa giai đoạn công nghiệp hoá
hiện đại hoá đất nước cùng như ycu cầu chuyển dịch cơ cấu theo hướng công
nghiệp dịch vụ, nguồn vốn FD1 đà trớ thành một bộ phận không thổ tách rời
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, không chỉ cùa ricng thành phổ Dà
Nằng mà còn cùa cá nước và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong cuộc
cạnh tranh này, mọi quốc gia đều đà nhận thức được vai trò cùa hoạt động xúc
tiến đầu tư trong việc thu hút vốn FD1 và không ngừng phát triển các hoạt
động này. Cạnh tranh trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư cùng chính là cạnh tranh
thu hút vốn FDI. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nội dung cùa đề án này xin
được trình bày về thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Dà Nằng
và đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiộu quá cùa các hoạt động
này giai đoạn 2008-2020.
Bài viết được sự chỉ bảo tận tình và hướng dẫn cùa PGS.TS. Nguyễn
Bạch Nguyệt, giảng vicn khoa Dầu Tư, trường Dại Học Kinh Tc Quốc Dân
CHƯƠNG I:
NHij'NG v ắ n DÊ LÍ LUẬN CHUNG VÊ HOẠT DỘNG x ủ c T1ÉN
DẰL' T ư VÀ THU HÍ1T DẰL' T Ư TRỤC TIÉP NƯỚC NGOÀI
l ẵl Tổng quan về Dầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):
/ . / . / Khái niệm và vai tròĩ
L i. 1.1 Khải niệm, phân loại và các nhân tỏ ảnh hưởng đêrt thư hút FDỈ
- Theo Ọuỳ Tiền Tệ Quốc Tc thì khái niệm về FD1 như sau:
Dầu tư trực tiếp nước ngoài là một công cuộc đầu tư ra khỏi bicn giới quổc gia,
trong đó người đầu tư trực tiếp đạt được một phần hay toàn bộ quyền sờ hữu
làu dài một doanh nghiệp đầu tư trực tiếp trong một quốc gia khác.
Từ khái niệm trcn có thể hiểu một cách khái quát về đầu tư trực tiếp
nước ngoài như sau: “Dầu tư trực tiếp nước ngoài FD1 tại một quốc gia là việc
nhà đầu tư ở một nước khác đưa vốn bằng tiền hay bất kì tài sán nào vào quốc
gia đó đổ có được quyền sở hữu và quản lý hay quyền kiổm soát một thực thổ
kinh tế tại quốc gia đó, với mục ticn tối đa hoá lợi ích cùa mình”.
* Phân ìnạỉ'
Hoạt động FD1 có thổ phân thành nhiều loại dựa vào các ticu thức khác nhau.
- Theo ti lộ sở hữu vốn thì FD1 có hai hình thức chính là vốn hỗn hợp
và doanh nghiệp 100% vốn FD1. Trong đó, hình thức vốn hỗn hợp lại
chia thành ba loại là: Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Doanh nghiệp
licn doanh và Doanh nghiệp cố phần FD1.
- Theo cách thực hiện thì FD1 có thổ thực hiện theo hai hướng
chính là Dầu tư mới (xây dựng các doanh nghiệp mới ở nước ngoài)
hay mua lại và sáp nhập (hợp r.hất hay mua lại các công ty cùa
nước khác).
* Các nhân tỏ của nước chủ nhà ảnh hường đèn hoạt động thu hút FDI:
Dòng vốn FD1 bị tác động bới rất nhiều yếu tổ,nhưng nhìn chung có ba
nhân tổ chính cùa nước chù nhà tác động đến việc thu hút FD1 là:
- Thứ nhất là khung chính sách về FDI cùa nước nhận đầu tư,
bao gồm các qui định licn quan trực tiếp đến FDI và các qui

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994451 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement