Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_139
#746655 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây dụng Thái Sơn
2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG
THÁI SƠN ………………………………………………………………… 23
I. Một số giải pháp nhằm xây dựng một VHDN mạnh cho Công ty..
23
1. Xây dựng một mô hình VHDN tích cực làm nền tảng cho sự phát triển bền vững
của Công ty …………………………………………………………......
23
2. Nâng cao ý thức về VHDN cho từng thành viên của Công ty ……….
24
3. Tăng cường đầu tư vật chất cho việc xây dựng VHDN ………………
29
II. Phương hướng xây dựng VHDN của Công ty trong thời gian tới..
30
1. Phương châm xây dựng ………………………………………………
30
2. Khai thác các giá trị tinh thần thích hợp cho xây dựng VHDN…..
.........32
3. Xây dựng các phương châm trong kinh doanh của Công ty……..
.........32
KẾT LUẬN ………………………………………………………………
33
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………
34
VHDN không hiện hữu một cách thường trực, đầu tư xây dựng VHDN không phải ngày một ngày hai mà hiệu quả của nó cũng khó có thể đong đếm được nên nó không thực s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement