Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hoireabard
#746645 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – CN Hà Nội
Báo cáo tốt nghiệp Học viện ngân hàng
Nguyễn Tiến Đạt
Lớp: NHTMA – K12
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................
DANH MỤC CÁC BIỂU VÀ SƠ ĐỒ .........................................................................
DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................
LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................................1
1.1

TỔNG

QUAN

VỀ

NGÂN

HÀNG

THƯƠNG

MẠI............................................1
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại ...............................................................1
1.1.2. Chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại .......................................1
1.2

G
IỚI THIỆU CHUNG VỀ THẺ
...................................................................................3
1.2.1. Sự ra đời và phát triển của thẻ trên thế giới ................................................3
1.2.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ .............................................5
1.3

H
OẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI
N
GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
............................9
1.3.1. Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ ..........................................9
1.3.2. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ.......................................................10
1.4.

M
ỘT SỐ LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG THẺ
.....................................................................13
1.5.

R
ỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ
...................................................14
1.5.1 Rủi ro trong phát hành ................................................................................15
1.5.2 Rủi ro trong thanh toán ...............................................................................15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CN HÀ NỘI .....17
2.1.

T
ỔNG QUAN VỀ
N
GÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
S
ÀI
G
ÒN THƯƠNG TÍN CHI
NHÁNH
H
À
N
ỘI
(S
ACOMBANK
H
À
N
ỘI
) ...................................................................17
Ở Việt Nam, nền kinh tế ngày một phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, thêm vào đó là xu thế hội nhập phát triển với nền kinh tế thế giới, việc xuấ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement