Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Everhart
#746642 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp đa dạng hóa danh mục tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank)
2.2.5. Thực trạng đa dạng hóa danh mục tín dụng theo hình thức bảo đảm cho các khoản vay................................................................................................................43
2.2.6. Thực trạng đa dạng hóa danh mục tín dụng theo đơn vị tiền tệ...................44
2.3. Đánh giá việc thực hiện đa dạng hóa danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) ...........................................................................................45
2.3.1. Kết quả đạt được ..........................................................................................45
2.3.2. Hạn chế.........................................................................................................47
2.3.3. Nguyên nhân.................................................................................................48
CHƯƠNG III.................................................................................................................51
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) ..........................51
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của Ngân hàng ..................................................................................................................51
3.1.1. Đối với hoạt động huy động vốn ..................................................................52
3.1.2. Đối với hoạt động dịch vụ ............................................................................52
3.1.3. Đối với hoạt động đầu tư..............................................................................53
3.2. Giải pháp đa dạng hóa danh mục tín dụng..........................................................53
3.2.1. Hoàn thiện các sản phẩm tín dụng hiện có và phát triển các sản phẩm mới
................................................................................................................................53
3.2.2. Nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn của cán bộ ..............................55
3.2.3. Đẩy mạnh công tác Marketing, chính sách KH và mạng lưới hoạt động ....57
3.2.4. Triển khai đồng bộ các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ kèm theo các sản phẩm tín dụng và phát triển công nghệ .................................................................................58
3.2.5. Củng cố và nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa danh mục tín dụng ...........................................................................................................58
3.2.6. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng................................................................58
3.3. Một số kiến nghị nhằm góp phần đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).............................................................59
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ...............................................................................59
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .............................................................60
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).........................61
KẾT LUẬN ...................................................................................................................63
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế là tối đa hóa lợi nhuận, tăng trưởng một cách bền vững và một tổ ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement