Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Zhou
#746640 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM – PGD HÀ ĐÔNG
2
- Ngân hang liên doanh: la loai hinh ngân hang đươc thanh lâp băng vôn
gop cua bên Viêt Nam va bên nươc ngoai trên cơ sơ hơp đông liên doanh.
Ngân hang liên doanh la môt phap nhân Viêt Nam, co tru sơ chinh tai Viêt
Nam, hoat đông theo giây phep thanh lâp va theo cac quy đinh liên quan
cua phap luât.
- Chi nhanh ngân hang nươc ngoai : la đơn vi phu thuôc cua ngân hang
nươc ngoai, đươc ngân hang nươc ngoai đam bao chiu trach nhiêm đôi
vơi moi nghia vu va cam kêt cua chi nhanh tai Viêt Nam. Chi nhanh ngân
hang nươc ngoai co quyên va nghia vu do phap luât Viêt Nam quy đinh,
hoat đông theo giây phep mơ chi nhanh va cac quy đinh liên quan cua
Phap luât Viêt Nam.

Theo hinh thưc chiên lươc kinh doanh.
- Ngân hang ban buôn: la loai hinh ngân hang chi giao dich va cung ưng
dich vu cho đôi tương la cac khach hang công ty chư không thưc hiên
giao dich vơi khach hang la cac ca nhân.
- Ngân hang ban le: la loai hinh ngân hang chi giao dich va cung ưng dich
vu cho cac đôi tương la khach hang ca nhân.
- Ngân hang vưa ban buôn vưa ban le: la loai hinh ngân hang giao dich va
cung ưng dich vu cho ca khach hang ca nhân va khach hang la cac tô
chưc, doanh nghiêp. Hâu hêt cac NHTM ơ Viêt Nam đêu thuôc loai ngân
hang nay.

Theo quan hê tô chưc:
- Ngân hang hôi sơ: la nơi tâp trung quyên lưc cao nhât va la nơi cung câp
đây đu hơn cac dich vu ma ngân hang đo phat hanh ra.
- Ngân hang chi nhanh va Phong giao dich: la nơi cung câp không đây đu
cac san phâm ngân hang ma chi tâp trung vao cac giao dich cơ ban như:
huy đông vôn, thanh toan va cho vay.

Theo hinh thưc kinh doanh:
Huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản và là hoạt động quan trọng trong ngân hàng, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại của các dịch vụ ngân h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement