Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By crazyjack_tsd
#746639 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHTM CP CT CHI NHÁNH HOÀNG MAI
Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân Hàng
Nguyễn Trung Kiên Lớp: NHH-LTĐH8
2
1.1.2.3. Căn cứ vào loại đảm bảo
Tín dụng bảo lãnh: Là hoạt động tín dụng mà ngân hàng cam kết trả nợ thay
cho con nợ trong trường hợp nó không có khả năng thanh toán. Việc ngân hàng
cam kết trả nợ có điều kiện như vậy tạo khả năng cho con nợ vay người thứ ba.
Tín dụng bằng tiền: Là hoạt động tín dụng mà ngân hàng giao cho người vay
một số tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định, khi hết hạn người vay
phải trả cho chủ nợ một số tiền bao gồm cả gốc và lãi.
1.1.2.4. Căn cứ vào mục đích sử dụng
- Tín dụng thuê mua - Dịch vụ thuê mua
- Nghiệp vụ đầu tư chứng khoán
- Tín dụng cấp cho nhà xuất khẩu
- Tín dụng cung cấp cho nhà nhập khẩu
1.1.3. Các nhân tố cơ bản trong nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn của
NHTM
1.1.3.1. Nguồn vốn tín dụng
Ngân hàng huy động vốn từ các nguồn sau để tài trợ cho nghiệp vụ tín dụng
trung và dài hạn:
Vốn tự có của ngân hàng: Nói chung nguồn vốn này chiếm một tỷ trọng không
cao trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng.
Huy động tiền gửi ngắn hạn trong nước: Nguồn huy động này biến động qua
từng thời kì, phụ thuộc vào biến động của thị trường vốn, vào sự thay đổi các định
chế của Nhà nước và được sử dụng để cho vay trung và dài hạn chủ yếu trong
trường hợp số dư tiền gửi ngắn hạn quá lớn, có khả năng gây ra ứ đọng vốn.
Huy động tiền gửi trung và dài hạn trong nước: trái phiếu, kì phiếu,: Đây là
nguồn tài trợ quan trọng cho nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn.
Vốn vay từ thị trường trong và ngoài nước: Nguồn huy động này bao gồm cả
khoản vay ngắn hạn ở thị trường liên ngân hàng hoặc vay từ NHNN và các khoản
vay dài hạn trong và ngoài nước.
Hoạt động cho vay trung dài hạn của Vietin Bank Hoàng Mai trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò của mình trong quá trình góp phần mở rộng hoạt động sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement