Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangngoctruu
#746574 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội
Luân văn tốt nghiệp GVHD: ThS Hà Thị Thư
Sinh viên: Nguyễn Đương Diễm Mã Sinh viên: 7TD02056
1.4.3 Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức Nhật ký chung:..................20II.
Thực trạng Kế toán Doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội..........................................................................20
2.1
Kế toán Doanh thu bán hàng...................................................................20
2.1.1 Kế toán chi tiet Doanh thu bán hàng .........................................................202.2
Thực trạng Kế toán Các khoản giảm trừ Doanh thu tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội.....................................................23
2.2.1 Chiết khấu thương mại ...............................................................................232.2.3. Giảm giá hàng bán ......................................................................................242.3.
Thực trạng Kế toán Giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội..........................................................................25
2.4.
Thực trạng Kế toán Chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội..........................................................................26
2.5.
Thực trạng Kế toán Chi phí QLDN tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội ...................................................................................27
2.6.
Kế toán Xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội ...................................................................................29
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING HÀ NỘI ........................................................................30
3.1 .
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING HÀ NỘI..............................................................30
3.1.1. Ưu điểm ......................................................................................................303.1.2. Hạn chế .......................................................................................................313.2 .
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PARKERIZING HÀ NỘI. .....................................32
3.2.1 Về công tác tổ chức hạch toán:...................................................................323.2.2. Về hệ thống sổ sách kế toán: ......................................................................35KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cùng với những sự phát triển và thay đổi đó, các doanh nghiệp ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong việc lưu thông hàng hoá. Đặc biệt quá trình bán hà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement