Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhanh_pengoc
#746571 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA
ii
2.2.1 Đặc điểm khách hàng Tổng công ty Tư vấn - Xây dựng Cầu đường Miền Bắc
ảnh hưởng tới Kiểm toán Khoản mục Phải thu Khách hàng trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA thực hiện
2.2.2 Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo
tài chính tại Văn phòng Tổng công ty Tư vấn - Xây dựng Cầu đường Miền Bắc ............682.3
So sánh quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong
kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA thực hiện tại hai khách hàng Tổng công ty Cầu đường Miền Bắc và Công ty Cổ phần Xăng Dầu Thăng Long
………………………………………………………………………………………………………
87
2.3.1 Những điểm giống nhau .....................................................................................872.3.2 Những điểm khác nhau.......................................................................................87
CHƯƠNG III...: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA THỰC HIỆN..........................................................................903.1. Đánh giá tổng quát thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA thực hiện
.........90
3.1.1 Những ưu điểm trong tổ chức công tác kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán
Quốc gia VIA……………………………………………………………………………………...90
3.1.3 Những hạn chế và nguyên ngân tồn tại trong quy trình kiểm toán khoản mục
phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do VIA thực hiện .......................943.2
Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu trong
kiểm toán Báo cáo tài chính do VIA thực hiện
......................................................................................96
3.2.1 Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách
hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do VIA thực hiện ...............................................96
3.2.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách
hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do VIA thực hiện tại khách hàng.......................97
KẾT LUẬN .....................................................................................................................101
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................102
Với tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ công cụ quản lý kinh tế, kiểm toán ngày càng trở nên hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các cơ quan q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By Kulroyal
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement