Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_n_h
#746570 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam thực hiện
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
GVHD: TS. PHAN TRUNG KIÊN
SVTH: HỒ VĂN LOAN
2
LỚP: KIỂM TOÁN 51A
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................................1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP QUỐC GIA VIỆT NAM........................................................3
1.1. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam .........................................................................................................3
1.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán ......................................................................................51.1.2. Thực hiện kiểm toán ...........................................................................................9
1.1.2.1. Kiểm tra Hệ thống Kiểm soát nội bộ............................................................91.1.2.2. Kiểm tra cơ bản Bảng cân đối kế toán........................................................101.1.2.3. Kiểm tra cơ bản Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh ...........................121.1.2.4. Kiểm tra các nội dung khác ........................................................................121.1.2.5. Các thủ tục kiểm toán thực hiện .................................................................13
1.1.3. Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo. ...................................................................14
1.2. Chương trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong Kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam ...........................................14
1.2.1. Mối quan hệ giữa kế hoạch kiểm toán tổng quát với thiết kế chương trình kiểm toán.....................................................................................................................141.2.2. Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục HTK tại Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam................................................................................18
1.2.2.1. Chương trình kiểm toán khoản mục HTK tại Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam ....................................................................................181.2.2.2. Tổng hợp các gian lận, sai sót lên Báo cáo Kiểm toán và Thư quản lý.....26
CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO...................................27KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP QUỐC GIA VIỆT NAM THỰC HIỆN TẠI KHÁCH HÀNG ....................................................................27
2.1. Xây dựng chương trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty XYZ............................................................................272.2.Thực hiện kiểm toán khoản mục HTK tại Công ty cổ phần XYZ do Công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam thực hiện.........................................39
2.2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ................................................................392.2.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản .....................................................................40
2.2.2.1. Thủ tục chung .............................................................................................402.2.2.2. Thực hiện các thủ tục kiểm tra phân tích....................................................41
HTK là một trong những khoản mục có vai trò quan trọng và là trọng tâm của quá trình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.Khoản mục HTK thường chiếm tỷ tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement