Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fenton
#746563 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV ô tô 1-5
Khóa luận tốt nghiệp Trang Ngành: Quản trị kinh doanh
Sinh viên: Lê Thị Minh Nguyệt Lớp: 51QT
4
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản .......Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nguồn vốn Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3: Bảng biểu phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn...Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2.4: Bảng biểu phân tích khả năng thanh toán nhanh...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.5: Bảng biểu phân tích hệ số nợ so với tài sản...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.6: Bảng biểu phân tích vòng quay hàng tồn kho...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.7: Phân tích doanh thu thuần......................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.8: Phân tích lợi nhuận thuần từ hoạt ðộng kinh doanh...Error! Bookmark
not defined.
Bảng 2.9: Phân tích suất sinh lời của vốn chủ sở hữu...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.10: Phân tích suất sinh lời của vốn chủ sở hữu...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.11: Phân tích suất sinh lời của doanh thu thuần...Error! Bookmark not
defined.
Bảng 2.12: Thống kê trình độ lao động trong Công ty ............................................44
Bảng 2.13: Độ tuổi lao động của cán bộ công nhân viên trong Công ty..................45
Bảng 2.14: Bảng biểu phân bổ đội ngũ lao động theo phòng ban chức năng ..........48
Bảng 2.15: Các tiêu chí đánh giá, cho ðiểm ứng viên..............................................93
Bảng 2.16: Nội dung các khóa đào tạo ngắn hạn trong năm 2012...........................58
Bảng 2.17: Chi phí đào tạo lao động phân theo phương pháp đào tạo.....................60
Bảng 2.18: Chi phí cho đào tạo lao động từ năm 2010­20012.................................61
Bảng 2.19: Bảng tiền lương trung bình/tháng của nhân viên trong công ty ............65
Bảng 2.20: Bảng tiền thưởng trung bình của công ty TNHH MTV ô tô 1­5 từ năm
2010­2012 ..............................................................................................66
Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, là đơn vị có bề dầy truyền thống được thành lập từ ngày 1-5 năm 1956 với ngành nghề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement