Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khongsac2002
#746548 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực và Hạ tầng Việt Nam
Chuyên đề thực tập cuối khoá GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc
Sinh viên: Vũ Văn Lực Lớp: Thương mại 51A

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................1
1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài. ........................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu. ........................................................................................2
3. Đối tượng nghiên cứu. ......................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu. .........................................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài.......................................................................3
6. Nội dung đề tài. .................................................................................................3
CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TẦNG VIỆT NAM – PIDI ..........4
1.1.Khái quát về công ty cổ phần phát triển điện lực và hạ tầng Việt Nam –
PIDI........................................................................................................................4
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển...............................................................4
1.1.2. Đặc điểm và tổ chức quản lý....................................................................5
1.1.3 Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ...............8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VÀ HẠ TẦNG VIỆT
NAM ...............................................................................................................10
2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ( 2010­20012)......10
2.2. Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu
của công ty...........................................................................................................11
2.2.1. Thực trạng về hoạt động đấu thầu của công ty. .....................................11
2.2.1.1Kết quả đạt được của hoạt động đấu thầu:.....................................11
2.2.1.2 Quy trình tham dự thầu tại Công ty PIDI ......................................16
2.2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đấu thầu của công ty PIDI29
2.3 Đánh giá hoạt động đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện
lực và hạ tầng Việt Nam – PIDI. .......................................................................31
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện lực và Hạ tầng Việt Nam – PIDI là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, với các hoạt động chủ yếu là xâ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement