Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dickyheart5959
#746494 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng
GVHD: Th.Sĩ Mai Vân Anh
Báo cáo thực tập tổng hợp
SVTH: Trần Thị Thúy- KT2K12
ii
1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xây
Dựng Vĩnh Hưng.........................................................................................7
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban và mối quan hệ giữa các
phòng ban trong Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng
Vĩnh Hưng...................................................................................................9
1.3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần
Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng. ..................................9
1.3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng kinh doanh Công Ty Cổ
Phần Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng...........................9
1.3.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng kinh doanh Công Ty Cổ
Phần Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng.........................10
1.3.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán- Tài chính Công ty
Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng. ..................11
1.3.2.5. Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật Dự án trong Công ty Cổ
Phần Thương Mại Tư vấn va Xây Dựng Vĩnh Hưng..........................11
1.3.2.6. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Hành chính Nhân sự Công ty
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng.............
..............................................................................................
12
1.3.2.7. Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng đại diện tại TP. Hồ
Chí Minh. ............................................................................................13
1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần
Thương Mại Tư Vấn và Xây Dựng Vĩnh Hưng...........................................13
PHẦN II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG
VĨNH HƯNG. ................................................................................................19
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn và
Xây Dựng Vĩnh Hưng. .................................................................................19
bộ phận kế toán có vị trí hết sức quan trọng, là công cụ đắc lực để điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các thông tin tài chính kịp th
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online