Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iloveyou.pipapipo
#746493 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Hà Phong
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hơp
SV: Nguyễn Thị Chung
2
1.4.2Tình hình tài chính của công ty ............................................................19
1.4.2.1 Cơ cấu lao động .................................................................................19
1.4.2.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn............................................................20
PHẦN 2 ...........................................................................................................23
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG ........23
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY .......................................23
2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ........................................23
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên phòng kế toán ...................24
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY..............................25
2.2.1 Các chính sách kế toán chung .............................................................25
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán ........................................27
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán........................................27
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.......................................28
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán.......................................................30
PHẦN 3 ...........................................................................................................31
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG ............................31
3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN .......................................31
3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.....32
3.2.1 Đánh giá về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán...............32
3.2.2 Đánh giá về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán...............32
3.2.3 Đánh giá về tổ chức vận dụng sổ sách kế toán...................................33
KẾT LUẬN ....................................................................................................34
Qua quá trình học tập tại nhà trường và thời gian thực tập tại công ty, em đã nhận thức được thời gian tìm hiểu thực tế là một giai đoạn hết sức quan trọng. Đó
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement