Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhvkhanh1989
#746480 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về Tổ chức bộ máy kế toán tại nhà máy thép Việt Mỹ - Công ty TNHH Minh Bạch
1
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
Ý nghĩa
Chữ viết tắt
Ý nghĩa
TNHH
Trách nhiệm hữu hạn
BHXH
Bảo hiểm xã hội
TT
Thanh toán
BHYT
Bảo hiểm y tế
ĐT
Điện thoại
KPCĐ
Kinh phí công đoàn
ĐH
Đại học
BHTN
Bảo hiểm thất nghiệp

Cao đẳng
LĐTL
Lao động tiền lương
KCS
Kiểm tra chất lượng
VT
Vật tư
SX
Sản xuất
TGNH
Tiền gửi ngân hàng
TCKT
Tài chính kế toán
CCDC
Công cụ dụng cụ
HCNS
Hành chính nhân sự
CPSX
Chi phí sản xuất
C L
Chênh lệch
DTBH
Doanh thu bán hàng
TNDN
Thu nhập doanh nghiệp
ST
Sau thuế
KD
Kinh doanh
KL
Kim loại
NVL
Nguyên vật liệu
L
Chiều dài
C
Cac bon
Mn
Mangan
P
Phot pho
S
Lưu huỳnh
PT
Phải thu
CKTĐT
Các khoản tương
đương tiền
TSCĐ
Tài sản cố định
SH
Sở hữu
TS
Tài sản
Hạch toán kế toán là khoa học thu nhận, hệ thống hóa, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình biến động của tài sản, nguồn vồn ở các đơn vị nhằm kiểm tra được
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement