Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ahoney0205
#746455 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HOÀNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
GVHD: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HUYỀN
Mai Quốc Ân-BH201012-Lớp QTKDTH 20.22
2
2. Đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Hoàng2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh.2.1.1. Chỉ tiêu về Vốn: ĐVT: Nghìn đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
2010
I.Tài sản ngắn hạn
8.129.326.021
9.088.576.351
8.068.589.001
10.592.526.312
II.Tài sản dài hạn
12.588.492.484 14.537.000.000 14.289.280.000 15.055.776.714
III.Tổng tài sản
20.717.818.505 23.625.576.351 22.357.869.001 25.648.303.026
IV.Nợ phải trả
15.020.320.614 17.707.424.351 15.409.918.863 17.795.403.686
1.Nợ ngắn hạn
12.514.570.614 13.697.608.851 13.152.418.863 16.134.465.079
2.Nợ dài hạn
3.505.750.000
4.009.815.500
2.157.500.000
1.660.938.607
V.Vốn chủ sở hữu
5.697.497.891
5.918.152.000
6.947.950.138
7.852.899.340
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
2.Nguồn kinh phí và quỹ khác
697.497.891
918.152.000
947.950.138
852.899.340
VI.Tổng nguồn vốn
20.717.818.505 23.625.576.351 22.357.869.001 25.648.303.026
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán qua các năm của Phòng Tài chính-Kế toán-bảng 1)
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty
Chỉ tiêu
ĐVT
2007
2008
2009
2010
Cơ cấu tài sản
%
Tài sản dài hạn/tổng tài sản
60,76
61,53 63,91
58,69
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản
39,23
38,47 36,08
41,29
Cơ cấu nguồn vốn
%
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn
72,64
74,95 68,92
69,38
Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn
27,49
25,05 31,07
30,61
Khả năng thanh toán
Lần
Hệ số thanh toán ngắn hạn
0,649
0,664 0,613
0,656
Hệ số thanh toán chung
1,38
1,33
1,45
1,44
Nhận xét:Qua bốn năm ta thấy tài sản dài đều tăng, trong đó tài sản hạn ngắn hạn
chiếm tới 40% tổng tài sản của công ty, còn lại là tài sản dài hạn, điều này đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh cho công ty trong tương lai.
Về nguồn vốn sản xuất kinh doanh thì nợ phải trả chiếm tới 70%, trong đó
nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong khoản nợ phải trả, điều này sẽ gây áp lực thanh toán ngắn hạn của công ty cũng như chi phí vốn vay tăng lên qua các năm, làm giảm lợi nhuận của công ty, nhưng đo đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty nên bắt buộc phải vay vốn ngắn hạn để mua các yếu tố đầu vào đáp ứng đúng tiến độ sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Tên gọi:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HOÀNG. Hình thức pháp lí: Công ty trách nhiệm 2 thành viên trở lên.. Địa điểm: 29/B17 Hoàng Ngọc Phách – Phường
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement