Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a3_hq
#746436 Link tải miễn phí luận văn
LỜI MỞ ĐẦU

Lao động luôn là hoạt động chủ yếu trong cuộc sống của mỗi con người và toàn xã hội. Lao động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, cũng là động lực để phát triển một đất nước. Để quá trình lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả ngoài việc đào tạo kĩ năng chuyên môn của NLĐ, đổi mới cơ cấu công nghệ, kĩ thuật hiện đại còn phải duy trì ổn định mối quan hệ lao động. Với tầm quan trọng như vậy, lao động luôn là một trong các lĩnh vực quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm.
Trong thị trường lao động, hàng hóa được trao đổi đó là sản phẩm lao động, đây là một loại hàng hóa đặc biệt, bởi nó gắn liền với cơ thể con người và có khả năng sáng tạo ra giá trị trong quá trình sử dụng. Cũng chính vì vậy quan hệ lao động trong thị trường là một loại quan hệ đặc biệt, đó là quan hệ pháp lý trong quá trình tuyển dụng và sử dụng sức lao động của người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội.Quan hệ pháp luật lao động thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm giữa NLĐ với tổ chức hay cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động. Đây là điều rất quan trọng vì nó liên quan đến yếu tố con người. Nó vừa là quan hệ thỏa thuận vừa là quan hệ phụ thuộc (về mặt pháp lý và về mặt kinh tế); nó là quan hệ bình đẳng, song bởi khả năng nảy sinh giá trị sử dụng nên dễ dẫn đến sự bất công và nhất là bóc lột trong quan hệ. Xuất phát từ lý do này thì trong nền kinh tế thị trường để việc trao đổi hàng hóa sức lao động không giống như các giao dịch mua bán hàng hóa thông thường khác mà cần thiết phải có một hình thức pháp lý để ràng buộc các bên để tạo ra sự thuận tiện lại phải vừa đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của các bên, đặc biệt là của NLĐ trong quan hệ lao động. Và hình thức đó là Hợp đồng lao động.
Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý để xác lập quan hệ lao động tạo điều kiện cho người lao động thực hiện quyền làm việc, tự do chọn lựa công việc, nơi làm việc phù hợp với khả năng của bản thân và cũng là cơ sở để người sử dụng lao động tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
Hơn nữa, việc tìm hiểu và nghiên cứu về Hợp đồng lao động sẽ giúp cho mỗi sinh viên rèn luyện và tăng cường kỹ năng thực tế cũng như năng lực chuyên môn về kiến thức pháp luật nói chung, đặc biệt là kiến thức pháp luật kinh doanh đã được đào tạo.

Để hiểu rõ thêm về chế định hợp đồng lao động và thực tiễn áp dụng chế định này, tui quyết định lựa chọn đề tài “Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam”.
Trên cơ sở đó, nội dung chuyên đề thực tập của tui được chia thành ba phần chính như sau:
I. Chế độ pháp lý về giao kết và thực hiện Hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam.
II. Thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty TNHH một thành viên Apaptit Việt Nam.
III. Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động tại công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HoriWu21
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement