Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conbocon
#746424 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Hưng
Báo cáo thực tập
Trường Đại học Điện Lực
2
- Phát hiện ra những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu
nhằm đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nói
riêng và công tác kế toán của công ty nói chung.
3. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu một số nội dung sau:
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh
nghiệp sản xuất.
- Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại Bắc Hưng.
- Đánh giá tình hình kế toán nguyên vật liệu của Công ty cổ phần sản xuất
và thương mại Bắc Hưng.
- Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật
liệu tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Hưng, góp phần thực hiện tốt chế
độ kế toán tài chính đối với Công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp thống kê
Trước tiên là xem xét cơ sở vật chất, hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo của
doanh nghiệp. Tiến hành thu thập những số liệu cần thiết phản ánh thực trạng hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt thu thập số liệu, chứng từ, sổ
sách liên quan tới nguyên vật liệu của đơn vị để phục vụ cho đề tài khoá luận.

Phương pháp phân tích
Phương pháp phân tích: Phân tích hiểu theo nghĩa chung nhất chính là sự phân
chia các sự vật, hiện tượng thành các bộ phận cấu thành của chúng và thông qua đó để
thấy sự tác động qua lại giữa các bộ phận cấu thành.
Căn cứ vào những chỉ tiêu phản ánh kết quả thu được của quá trình sản xuất, kinh
doanh như: chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận.. ta tiến hành phân tích từng chỉ tiêu,
từng bộ phận cấu thành nên chúng thông qua đó thấy được sự tác động qua lại giữa các
chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu ra của đơn vị, cần đơn giản hoá vấn đề giúp cho người đọc
hiểu được nội dung của đề tài nghiên cứu.

Phương pháp kế toán
* Phương pháp chứng từ và kiểm kê
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Hưng là một doanh nghiệp sản xuất nên vai trò của nguyên vật liệu là rất quan trọng. Chi phí nguyên vật liệu chiếm mộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement