Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kekeke_hehehe
#746418 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam thông qua phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam
Đỗ Thị Thùy Mã sinh viên: CQ502614
2
2.2.2. Về thị trường xuất khẩu.....................................................................43
2.2.3. Cơ cấu xuất khẩu...............................................................................45
2.3. Hiệu quả xuất khẩu cà phê Việt Nam ..........................................................47
2.3.1. Đánh giá định tính .............................................................................47
2.3.2. Đánh giá định lượng..........................................................................47
2.4. Vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của ngành cà phê Việt Nam ....49
2.4.1. Chiên lược xây dựng thương hiệu của một số doanh nghiệp Việt
Nam ...........................................................................................................................49
2.4.2 Thực trạng phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam..........................52
2.5. Đánh giá về tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam ...............................54
2.5.1. Những kết quả đạt được ....................................................................54
2.5.2. Những mặt hạn chế............................................................................55
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên ...............................................57
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam
thông qua phát triển thương hiệu .........................................................................62
3.1. Định hướng phát triển xuất khẩu cà phê ......................................................62
3.1.1. Định hướng xuất khẩu ......................................................................62
3.1.2. Định hướng phát triển thương hiệu ...................................................63
3.2. Giải pháp từ phía nhà nước ...........................................................................64
3.2.1. Tăng cường quản lý chất lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam ....64
3.2.2. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam .......................64
3.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp ...................................................................66
3.3.1. Tăng cường liên kết các doanh nghiệp..............................................66
3.3.2. Cải tiến công nghệ chế biến của cà phê. ...........................................67
3.3.2. Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho cà phê Việt Nam trên thị
trường thế giới ..........................................................................................................67
Kết luận .....................................................................................................73
Danh mục tài liệu tham khảo ..................................................................74
Danh mục trang web tham khảo .............................................................75
Hình ảnh cà phê ........................................................................................76
Thương hiệu không những đóng vai trò khẳng định phẩm cấp hàng hoá, định vị doanh nghiệp, mà thương hiệu còn là tài sản vô hình vô giá,( thương hiệu Coca-Cola đư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003527 Link bài này đang bị lỗi, bạn tham khảo bài
Thực trạng và giải pháp xuất khẩu cà phê của Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement