Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marley
#746414 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I
SV : Nguyễn Việt Anh
Lớp : Kinh tế quốc tế 49A
Chuyên đề tốt nghiệp
2.2.2 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu........................................................21
2.2.2.1 Cà phê Arabica......................................................................22
2.2.2.2 Cà phê Robusta......................................................................24
2.2.3 Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam ..............................26
2.2.5 Hình thức xuất khẩu cà phê chủ yếu của Việt Nam..................31
2.3 Tình hình xuất khẩu cà phê của công ty sang thị trường EU trong
thời gian qua ..............................................................................................32
2.3.1 Kim ngạch xuất khẩu cà phê của công ty ..................................32
Nguồn: generalexim.com.vn .....................Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Giá cả và chất lượng của cà phê xuất khẩu ...............................33
2.3.3 Hình thức và phương thức xuất khẩu ........................................34
2.3.4 Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu cà phê của công ty ..35
2.3.4.1 Điểm mạnh.............................................................................35
2.3.4.2 Điểm yếu ................................................................................38
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP
NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG
EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP
I. ..............................................................................................................39
3.1 Phương hướng, mục tiêu xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị
trường EU trong thời gian tới của công ty cho đến năm 2015. .............39
3.2 Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường EU
của công ty..................................................................................................40
3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường ................................40
3.2.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm bằng việc tăng
khâu chế biến .............................................Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Công tác thu mua tạo nguồn hàng..............................................41
3.2.4 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại ..............................42
Mở rộng hoạt động ngoại thương, tăng kim ngạch xuất khẩu, thu nguồn ngoại tệ đẩy nhanh nền kinh tế của đất nước phát triển… là một trong những chủ trương kinh t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement