Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_sitinh200699
#746389 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn từ dân cư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng
SV: Đỗ Thùy Chi
Lớp:NHI-K11
2
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
TỪ DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của NHTM
1.1.1. Khái niệm nguồn vốn của NHTM
Như chúng ta đã biết: “Vốn của ngân hàng là những giá trị tiền tệ do ngân
hàng tạo lập hoặc huy động, được ngân hàng sử dụng để cho vay, đầu tư hoặc thực
hiện các dịch vụ kinh doanh khác nhằm đạt được các mục tiêu khác nhau
”.
Phần lớn vốn của NHTM là những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong nền
kinh tế, ngân hàng có vai trò tập trung nguồn vốn này để chuyển đến những người
có nhu cầu về vốn. Như vậy vốn và hoạt động huy động vốn quyết định sự tồn tại
và phát triển của ngân hàng.
1.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của NHTM

Xét về cơ cấu nguồn vốn của NHTM thì có thể phân chia vốn của NHTM
thành 2 bộ phận chính: Vốn chủ sở hữu và vốn nợ.
1.1.2.1. Vốn chủ sở hữu
Về khía cạnh kinh tế, vốn chủ sở hữu là vốn riêng có của NHTM do các chủ sở
hữu đóng góp và các quỹ của ngân hàng được hình thành trong quá trình kinh doanh thể
hiện dưới dạng lợi nhuận để lại, là nguồn vốn có tính ổn định cao. Vốn chủ sở hữu bao
gồm: Nguốn vốn hình thành ban đầu, nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động
và các quỹ.
a) Nguồn hình thành ban đầu
Vốn này được hình thành từ ban đầu khi mới thành lập ngân hàng. Vốn này là
một trong những điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập ngân hàng.
b) Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động
Tùy vào điều kiện cụ thể mà ngân hàng có thể gia tăng nguồn vốn của chủ theo các
phương thức khác nhau. Đây không phải là nguồn thường xuyên song nó giúp ngân hàng
có được lượng vốn chủ sở hữu khi cần thiết, bao gồm:
Nguồn tích lũy từ lợi nhuận
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành Ngân hàng đã huy động một lượng vốn lớn để đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement