Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trahoa289
#746379 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên NCKH: nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
2
Đanh gia hiêu qua mô hinh bêp cai tiên ơ xa Pa Co, huyên Mai Châu, tinh Hoa Binh
CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH BẾP CẢI
TIẾN Ở XÃ PÀ CÒ, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH....……26
2.1. Đanh gia hiêu qua môi trương………………………………………...26
2.2. Đanh gia hiêu qua xa hôi…………………………………………..….29
2.2.1. Mức độ hài lòng và ủng hộ của người dân địa phương……….….29
2.2.2. Hiệu suất đun nấu cao, tiết kiệm thời gian, giảm khói bụi, cải thiện
sức khỏe trẻ em và phụ nữ……………………………………………......29
2.2.3. Tạo được lòng tin với nhân dân địa phương………………………30
2.2.4. Khơi dậy được ý thức bảo vệ môi trường nơi người dân…………30
2.3. Đanh gia hiêu qua kinh tê………………………...…………….….....31
2.3.1. Xác định chi phí – lợi ích…………………………………..…...….31
2.3.1.1. Chi phí triển khai mô hình bếp cải tiến……………………….…31
2.3.1.2. Lợi ích từ mô hình bếp cải tiến…………………….………….…32
2.3.2. Đánh giá các chi phí – lợi ích………………………………...….....33
2.3.2.1. Tổng chi phí triển khai mô hình bếp cải tiến …………………...33
2.3.2.2. Lợi ích nhận được từ mô hình bếp cải tiến ……………………..35
2.3.3. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả……………………..………...…...39
2.3.4. Phân tích rủi ro và độ nhạy………………………………....……...41
2.3.5. Môt sô kêt luân ban đâu……………………………..……………...42
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG, NÂNG CAO
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH BẾP CẢI TIẾN………………..........……...….44
3.1. Sự cần thiết mở rộng và nâng cao hiệu quả của mô hình bếp
cải tiến…………………………………………...………………………...44
3.2. Các giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả mô hình bếp
cải tiến………………………………...……………………………….......44
3.2.1. Đối với dự án tại Pà Cò…………………………………….……....44
Rừng là lá phổi xanh của Trái Đất, là ngôi nhà lớn của muôn loài. Không cần dài dòng, chỉ một câu “Rừng vàng biển bạc” của ông cha ta là đủ nói lên tất thả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement