Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hamo
#746378 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội
2
2.2.2. Xác định nguồn vốn và cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN..........432.2.3. Thẩm tra danh mục đầu tư và ra quyết định đầu tư ........................................442.2.4. Quản lý quá trình sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN .............................462.2.5. Các công cụ quản lý đầu tư hoạt động KH&CN của thành phố Hà Nội ........562.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư phát triển KH&CN của thành phố Hà Nội những năm qua. ......................................592.3.1. Một số kết quả đạt được..................................................................................592.3.2. Hạn chế ...........................................................................................................642.3.3. Bài học kinh nghiệm .......................................................................................66CHƯƠNG 3- MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ..................................673.1. Quan điểm và định hướng quản lý đầu tư phát triển KH&CN của Thành phố Hà Nội đến năm 2020 ......................................................................................673.1.1. Quan điểm quản lý đầu tư ...............................................................................673.1.2. Định hướng quản lý đầu tư phát triển KH&CN ở thành phố Hà Nội thời gian tới. .............................................................................................................................683.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đầu tư KH&CN của Thành phố Hà Nội. ..........................................................................723.2.1. Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN............723.2.2. Các giải pháp nhằm kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý đầu tư KHCN. ..................................................783.2.3. Tăng cường đổi mới các biện pháp quản lý hành chính khác.........................81KẾT LUẬN..............................................................................................................86TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................88
hiệu quả sử dụng vốn và sản phẩm của khoa học tác động vào phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao và thiết thực hơn. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement