Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By storyl0v3_pandal0veUDV
#746300 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty CPDV Điện tử Việt Nam – VESCO II
2
- Tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị nhân sự trong công ty CPDV
Điện tử Việt Nam – Vesco II.
- Đánh giá và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân
sự tại công ty CPDV Điện tử Việt Nam – Vesco II.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: nguồn nhân sự trực tiếp trong công ty Cổ phần dịch vụ Điện
tử Việt – VESCO II
- Phạm vi nghiên cứu: Quá trình hoạt động và phát triển công tác quản trị
nhân sự của công ty trong năm 2010 và 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu đề tài:
- Phương pháp thông kê.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp bảng biểu.
5. Kết cấu của đề tài:
Gồm có ba phần:
- Phần mở đầu.
- Phần nội dung gồm ba chương:
+ Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự.
+ Chương 2: Thực trang về quản trị nhân sự tại Công ty CPDV Điện tử
Việt Nam – VESCO II
+ Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại
Công ty CPDV Điện Tử Việt Nam – VESCO II.
- Phần kết luận.
Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người không phải dễ dàng, bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như năng lực, phẩm chất, đạo đức, sở thích, kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement