Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lien1321
#746279 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
2
Mục lục
Lời mở đầu .........................................................................................................................4
Phần 1: Lý Luận Về Tổ Chức Và Cơ Cấu Tổ Chức I. Tổ chức I.1. Khái niệm Tổ chức. ............................................................................................................................5
II.4.4. Mô hình cơ cấu bộ phận theo địa lý, khách hàng, sản phẩm, đơn vị chiến lược........................................................................................................................13II.4.5. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ phận theo ma trận. .....................................17
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức. ......................................................20
I.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh. ...................................................................22I.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn...............................22I.4. Cơ sở vật chất máy móc thiết bị.......................................................................23I.5. Cơ cấu vốn. .......................................................................................................24I.6. Đặc điểm lao động. ............................................................................................25
Bảng tổng hợp số lượng lao động năm 2011: ................................................................25Bảng Chất lượng lao động năm 2011:............................................................................25
I.7. Phương hướng phát triển của Công ty............................................................26
II. Phân tích cơ cấu tổ chức của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn. II.1. Phân tích cơ cấu tổ chức cấp toàn công ty. .................................................................................................26
II.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.......................26II.1.2. Nhận xét đánh giá về cơ cấu tổ chức hiện tại Công ty CP xi măng Bỉm Sơn.
...............................................................................................................................28
II.2. Phân tích cơ cấu tổ chức của từng đơn vị......................................................28
II.2.1. Phòng Tổ chức lao động...........................................................................28
II.2.1.1. Cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng Tổ chức lao động.....................28II.2.1.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức của phòng.............................................30
II.2.2. Phòng Bảo vệ quân sự. .............................................................................31
II.2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng Bảo vệ quân sự...............31II.2.2.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng. ..............................32
II.2.3. Phòng Cơ khí.............................................................................................32
II.2.3.1 Cơ cấu hiện tại của phòng Cơ khí. ....................................................32II.2.3.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng. ..............................34
II.2.4. Phòng Cung ứng vật tư thiết bị. ..............................................................35II.2.5. Phòng Hành chính quản trị. ....................................................................36
II.2.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng Hành chính quản trị......36II.2.5.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chưc hiện tại của phòng. ..............................38
II.2.6. Phòng Kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động............................................38
II.2.6.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng Kỹ thuật an toàn – Vệ sinh lao động...................................................................................................................39II.2.6.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức của phòng kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động...................................................................................................................39
II.2.7. Phòng Kỹ thuật sản xuất..........................................................................40
II.2.7.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng kỹ thuật sản xuất. .........40II.2.7.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức của phòng kỹ thuật sản xuất. .............41
II.2.8. Phòng Năng lượng. ...................................................................................41
II.2.8.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của phòng Năng lượng.....................41
II.2.8.2. Nhận xét về cơ cấu tổ chức của phòng năng lượng. ...........................42II.2.9. Xưởng Lò nung. ........................................................................................42
Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và để các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, nhà nước ta đang dần tiến hành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement